Kielijelppi > Sanasto > Normiutumisen vaihe

Sanasto:

Normiutumisen vaihe

Ryhmän kehityksen kolmas vaihe, jonka aikana ryhmään alkaa muodostua käyttäytymistä ohjaavia normeja ja rakenteita.