Kielijelppi > Sanasto > Paralingvistiikka

Sanasto:

Paralingvistiikka

Puheen nonverbaaliset ominaisuudet, kuten esimerkiksi puhenopeus, äänenlaatu, tauotus, sävelkulku, sujuvuus ja äännähdykset.