Kielijelppi > Sanasto > Predikaatti

Sanasto:

Predikaatti

Lauseessa persoonamuodossa ja passiivissa (esimerkiksi minä soitan, sinä soitat, soitetaan) taipuva verbi.