Kielijelppi > Sanasto > Primaariryhmä

Sanasto:

Primaariryhmä

Ryhmä, jonka olemassaolon ensisijaisena tarkoituksena on tyydyttää jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja läheisyyden tarvetta. Vastakohta: sekundaariryhmä.