Kielijelppi > Sanasto > Puheviestintä

Sanasto:

Puheviestintä

Ihmisten välistä vuorovaikutusta tutkiva tieteenala.