Kielijelppi > Sanasto > Puheviestintäkompetenssi

Sanasto:

Puheviestintäkompetenssi

Puheviestintätaitojen hallintaa. Motivoitunutta, tavoitteellista ja kulloiseenkin viestintätilanteeseen nähden tarkoituksenmukaista viestintäkäyttäytymistä. Usein myös “kommunikatiivinen kompetenssi”.