Kielijelppi > Sanasto > Puheviestintätaito

Sanasto:

Puheviestintätaito

Käyttäytymisestä havaittavissa oleva tai pääteltävissä oleva viestintätaito.