Kielijelppi > Sanasto > Ryhmäajattelu (groupthink)

Sanasto:

Ryhmäajattelu (groupthink)

Ilmiö, jossa ryhmän jäsenet pysyttelevät yksimielisinä, jotta ryhmän ilmapiiri säilyisi hyvänä. On usein seurausta liiallisesta koheesiosta ja johtaa helposti kehnoihin päätöksiin kriittisen ajattelun puuttuessa.