Kielijelppi > Sanasto > Ryhmäpolarisaatio

Sanasto:

Ryhmäpolarisaatio

Ilmiö, jossa ryhmän jäsenet päätyvät yhdessä tekemään riskialttiimpia tai varovaisempia päätöksiä verrattuna päätöksiin, joita jäsenet olisivat yksilöinä olleet valmiita tekemään.