Kielijelppi > Sanasto > Ryhmäytyminen

Sanasto:

Ryhmäytyminen

Ryhmän yhtenäistymisprosessi, jossa ryhmän normit, roolit ja rakenteet muotoutuvat jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa.