Kielijelppi > Sanasto > Sekundaariryhmä

Sanasto:

Sekundaariryhmä

Tehtäväsuuntautunut ryhmä, joka on muodostettu tietyn tehtävän suorittamiseksi tai tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Vastakohta: primaariryhmä.