Kielijelppi > Sanasto > Tehtävän suorittamisen vaihe

Sanasto:

Tehtävän suorittamisen vaihe

Ryhmän kehityksen neljäs vaihe, jossa ryhmä suuntautuu yhteisen tehtävän tekemiseen.