Kielijelppi > Sanasto > Teknologiavälitteinen vuorovaikutus

Sanasto:

Teknologiavälitteinen vuorovaikutus

Kahden tai useamman ihmisen välinen vuorovaikutus, jossa hyödynnetään viestintäteknologiaa.