Kielijelppi > Sanasto > Tekstin kokonaisrakenne

Sanasto:

Tekstin kokonaisrakenne

Teksti jaksottuu luvuiksi ja kappaleiksi. Kokonaisrakenne on näiden osien yhteispeli, josta tekstin juoni syntyy.