Kielijelppi > Sanasto > Verbaalinen viestintä/merkkijärjestelmä

Sanasto:

Verbaalinen viestintä/merkkijärjestelmä

Sanallinen viestintä/merkkijärjestelmä. Vastakohta: nonverbaalinen viestintä/merkkijärjestelmä.