Kielijelppi > Sanasto > Viestijäkuva (usein myös ’kommunikoijakuva’)

Sanasto:

Viestijäkuva (usein myös ’kommunikoijakuva’)

Puhujan oma käsitys itsestään viestijänä. Usein termillä viitataan myös siihen kuvaan, jonka kanssaviestijät muodostavat henkilöstä tämän viestintätyylin perusteella.