Kielijelppi > Sanasto > Vireytyminen

Sanasto:

Vireytyminen

Elimistön aktivaatiotason nousu esiintymis- tai muussa puhetilanteessa.