Kielijelppi > Tekijät

Tekijät ja tahot

Kielijelppi−Språkhjälpen on kehitetty osana Äidinkielen viestintäopetuksen kehittämishanketta (Kielikeskus 2004−2006, W5W), ja se on saatettu nykyisen muotoonsa Kielijelppi−Språkhjälpen-hankkeessa (Kielipalvelut 2007−2009, W5W.2).

Verkkopalvelun kehittämistyö jatkuu osana Kielikeskuksen äidinkielen viestintäopetuksen palveluyksikön toimintaa.

Kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat seuraavat henkilöt:

Kimmo Svinhufvud
äidinkielen (suomi) yliopisto-opettaja
Kielikeskus

Åsa Mickwitz
äidinkielen (ruotsi) yliopisto-opettaja
Kielikeskus

Marja Suojala
äidinkielen (suomi) yliopisto-opettaja
Kielikeskus

Seija Korhonen
äidinkielen viestintäopetuksen palveluyksikön esimies
Kielikeskus

Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Helsingin yliopiston henkilöhakemistopalvelu Mainarin kautta.

Puheviestintä

Seuraavat henkilöt toimivat tai ovat toimineet Kielijelpissä puheviestinnän sisällöntuottajina ja asiantuntijoina.

Tuuli Nilsson
Humanistinen tiedekunta

Saila Poutiainen
Puhetieteiden laitos

Katariina Hollanti
Puhetieteiden laitos

Sanna Karhunen
Puhetieteiden laitos

Maija Gerlander
Humanistinen tiedekunta

Laura Vehkanen
Puhetieteiden laitos

Sampo Harju
Puhetieteiden laitos

Henna-Liisa Palojärvi
Humanistinen tiedekunta

Teemu Kokko
Puhetieteiden laitos
Vuosina 2005–2007

Hanna Muilu
Puhetieteiden laitos
Vuonna 2006

Terhi Pääskylä
Puhetieteiden laitos
Vuonna 2005

Pekka Isotalus
Puhetieteiden laitos
Vuosina 2004–2005

Carita Rosenberg-Wolff
ruotsinkielinen puheviestintä
Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos

Helena Palmén
ruotsinkielinen puheviestintä
Språkalliansen, Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos
Vuonna 2005

Takaisin ylös

Kirjoitusviestintä

Seuraavat henkilöt toimivat tai ovat toimineet Kielijelpissä kirjoitusviestinnän sisällöntuottajina ja asiantuntijoina.

Johanna Vaattovaara
Humanistinen tiedekunta / Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos

Toini Rahtu
Humanistinen tiedekunta / Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos

Tuula Marila
Kielipalvelut

Marita Seppänen
Kasvatustieteen laitos
Vuonna 2006

Riitta Juvonen
Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos
Vuosina 2005–2006

Kimmo Svinhufvud
Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos
Vuonna 2005

Anu Lahtinen
Valtiotieteellinen tiedekunta
Vuosina 2004–2005

Beatrice Silén
ruotsinkielinen kirjoitusviestintä
Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos

Helena Palmén
ruotsinkielinen kirjoitusviestintä
Språkalliansen, Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos
Vuonna 2005

Takaisin ylös

Tekninen suunnittelu ja toteutus

Seuraavat henkilöt toimivat tai ovat toimineet Kielijelpin teknisen suunnittelun ja toteutuksen asiantuntijoina ja verkkoviestintää käsittelevän osion kehittäjinä.

Kristiina Pirnes
Humanistinen tiedekunta

Jussi Hermunen
Virtamieli

Liisa Lähteenmäki
Kielipalvelut

Tatjana Stepanova
Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos

Sami Palhomaa
Tietojenkäsittelytieteen laitos

Taina Joutsenvirta
teknisen tiimin koordinaattori 2004 – 2005
Valtiotieteellinen tiedekunta

Takaisin ylös

Hankkeen koordinointi

Hankkeen suunnittelijat

Hanna Tarkki
suunnittelija
Kielipalvelut/Kielikeskus

Åsa Mickwitz
suunnittelija (Språkhjälpen)
Kielipalvelut/Kielikeskus

Taina Järvinen
suunnittelija
Kielipalvelut/Kielikeskus
syksy 2006–kesä 2007

Sara Hännikäinen
suunnittelija
Kielikeskus (Helsingin yliopisto)
Äidinkielihanke (2004–2006)
syksy 2004–kesä 2006

sekä

Eeva-Liisa Bastman
Helsingin seudun korkeakoulujen ruotsinkielisen kielenopetuksen yhteistyöverkoston koordinaattori
Språkalliansen

Lia Markelin
Helsingin seudun korkeakoulujen ruotsinkielisen kielenopetuksen yhteistyöverkoston koordinaattori
Språkalliansen
Vuosina 2004–2008

Takaisin ylös

Yhteistyötahot ja tukiryhmät

Palvelua kehitetään yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa.

Helsingin yliopisto:

Språkalliansen
Helsingin seudun korkeakoulujen ruotsinkielisen kielenopetuksen yhteistyöelin

Takaisin ylös

Kirjoittajan työkalupakki

Hanna Kumpulainen
Valtiotieteellinen tiedekunta

Sara Hännikäinen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Eveliina Korpela
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia

Takaisin ylös