Palautetyökalu

Oheisesta linkistä avautuvalla, Kirjoittajan työkalupakkiin pohjautuvalla lomakkeella voi lähettää palautetta opiskelijan laatimista kirjallisista töistä suoraan hänen sähköpostiosoitteeseensa. Palautelomakkeen käyttö on perusteltua erityisesti silloin, jos palautetta ei ole mahdollista käsitellä kasvokkain tekstin kirjoittajan kanssa.

Palautelomakkeella voi koostaa tekstin ansiot ja kehittämista vaativat kohdat viidestä eri osa-alueesta: tekstilaji, tekstin kokonaisrakenne, esitystapa, yleiskielen normit, ulkoasu ja viimeistely. Lomakkeeseen palautteenantaja voi myös lisätä omia erillisiä kommenttejaan.

Palautelomakkeen toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden voi arvioida lähettämällä testipalautteen ensin itselleen. (Merkitse oma sähköpostiosoitteesi kohtaan “Palautteen vastaanottajan sähköpostiosoite”.)

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/14364/lomake.html