Verkkoviestintä

Verkkoviestintä on kokenut murroksen itse verkon muuttumisen myötä. Alun perin pelkkään tekstiin ja kuvaan perustunut verkko on muodostunut vuorovaikutteisia ja monipuolisia palveluja tarjoavaksi työvälineeksi, ja vaatii näin uusia työkäytäntöjä ja omaa tarkasteluaan.

Kielijelpin tarjoamat verkkoviestinnän artikkelit eivät pyri olemaan kattava lista kaikesta verkossa tapahtuvasta akateemisesta viestinnästä. Kielijelppi esittelee asiantuntijoiden näkemyksiä ja ohjeistuksia koosteena eri aihepiireistä, ja artikkelien määrä kasvaa ajan myötä. Verkkoviestinnän osion artikkelien valinnasta vastaa Kielijelpin verkkoviestinnän asiantuntijaryhmä.

Verkkoviestinnästä on tähän mennessä julkaistu seuraavat artikkelit: